IRYDION   Literatura - Teatr - Kultura
(strona archiwalna)

 

 

IRYDION WSPÓŁPRACA REDAKCJA INFORMACJE ARCHIWUM KONTAKT

 

 

pobierz treść (1,5 MB) pobierz treść (1,9 MB) pobierz treść (3 MB) pobierz treść (2,3 MB) pobierz treść (1,5 MB) pobierz treść (1,85 MB)

 

 

ISSN 2391-86-08

Podstawową wersją czasopisma jest wersja drukowana

 

Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) (>>>)

 

 

 

Prace naukowe on-line: http://www.bg.ajd.czest.pl/wydawnictwo.php

 

 

 

Publikowane artykuły dotyczą problematyki teoretycznoliterackiej, historycznoliterackiej oraz kulturoznawczej.
Teksty posiadają streszczenia w języku angielskim.
Półrocznik jest kontynuacją "Prac Naukowych AJD w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury", które w 2016 roku uzyskały 5 punktów.
Pierwszy zeszyt "Prac Naukowych" ukazał się w 1985 pod redakcją twórcy częstochowskiej polonistyki, prof. Edwarda Polanowskiego.
Od tomu V redaktorką była prof. Adela Pryszczewska-Kozołub, tom IX, X, XI, XII redagowały dr hab. prof. AJD Elżbieta Hurnikowa oraz dr hab. prof. AJD Lucyna Rożek,
a tom XIII dr hab. prof. AJD Agnieszka Czajkowska i dr hab. prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska.

 

IRYDION WSPÓŁPRACA REDAKCJA INFORMACJE ARCHIWUM KONTAKT